ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สุวพันธ์ ปัด ระบุ สื่อ-นักการเมือง จ้องล้มรัฐบาล

สุวพันธ์ ปัด  ระบุ สื่อ-นักการเมือง จ้องล้มรัฐบาล

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจกเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ จำนวน 12 หน้า โดยเนื้อตอนหนึ่ง ระบุสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้คือ สื่อ นักการเมืองที่มีปัญหา พยายามจะล้มรัฐบาลและคสช. ว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้ระบุแบบนั้น เนื้อหาดังกล่าวมีสองส่วนคือส่วนที่พูดถึงการขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลในช่วงหนึ่งปีที่เหลือว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเช่นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และอีกส่วนหนึ่งนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมของประเทศว่าจะดูแลและสร้างความเข้าใจในการรับรู้แก่ประชาชนอย่างไร เพื่อให้ได้นักการเมือง ที่มีธรรมาภิบาล โดยยังไม่เห็นข้อความที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนเนื่องจากลายมือของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างอ่านยากและไม่มีคนแปล จึงทำให้อ่านยังไม่ครบ

     นายสุวพันธ์ยืนยันว่าการ แจกเอกสารของนายกรัฐมนตรีไม่ได้แสดงถึงความไม่มั่นใจ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศจึงเกิดความระแวงสื่อมวลชนและนักการเมืองแต่ช่วงนี้ รัฐบาลต้องเร่งรัดการแก้ปัญหาและการกระจายรายได้ไปยังประชาชนในต่างจังหวัด รวมถึงการสร้างสมดุลทางรายจ่ายให้เกิดขึ้น โดยไม่กระทบการเงินการคลัง ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การวางรากฐานให้รัฐบาลอยู่ยาว เพราะ นายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตว่าเป็นเรื่องของประชาชน สิ่งที่รัฐบาลต้องทำขณะนี้คือบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

     นายสุวพันธ์ ในฐานะประธานวิป สนช.ยังกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าในชั้นกรรมาธิการมีการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของส.ส.โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วันว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบเพราะในการประชุมวิป สนช.ไม่ได้พูดหรือหารือในเรื่องนี้และตอบไม่ได้ว่าตามหลักกฏหมายสามารถทำได้หรือไม่ ต้องให้ สนช. กรธ.และ กมธ. หารือร่วมกัน โดยต้องชี้แจงความชัดเจนให้สังคมได้รับรู้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: