ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

"ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่น "นายกฯ" ยับยั้ง สนช.-กฤษฎีกา แก้ กม.


"ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่น "นายกฯ" ยับยั้ง สนช.-กฤษฎีกา แก้ กม.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุญไทย ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ผ่านศูนย์บริหารประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยับยั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส. มีมติเสียงข้างมากเลื่อนบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวออกไป 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอาจทำให้โรดแม็ปเลือกตั้งเลื่อนไปจากกำหนดเดิม คือ เดือนพฤศจิยน ปี 2561 เป็นช่วงต้นปี 2562 โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระทำของ สนช. เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ สนช. ชุดปัจจุบัน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้ง สนช. และแม่น้ำ 5 สาย จะยังคงได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ซึ่งหากที่ประชุม สนช. เห็นชอบกับมติของ กมธ.ฯ จะกระทบกับโรดแม็ปการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป ซึ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ดังนั้นจึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งส่งสัญญาณไปยัง สนช. ให้มีการทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ไม่ให้มีการขยายการบังคับใช้กฎหมาย 90 วัน

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ ยังเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนรีด้านกฎหมาย สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ระเบียบท้องถิ่นและร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ เพื่อไม่ให้มีการกีดกันสิทธิและขัดต่อหลักความเสมอภาพในรัฐธรรมนูญ อาทิ ผู้สมัครจะต้องมีทะเบียนบ้านในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี , ผู้สมัครจะต้องมีการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีหรือเคยดำรงตำแหน่งในการบริการการเมืองท้องถิ่น ประเด็นเหล่านี้เป็นการเอื้อประโยชน์ผู้สมัครหน้าเก่าในพื้นที่เพื่อให้เข้าสู่การเมืองท้องถิ่นและเข้าการเมืองแบบเดิม และเป็นการปิดกั้นนักการเมืองหน้าใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิรูป ดังนั้นจึงขอให้นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเร่งแก้ไขร่างกฎหมายนี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและไม่กีดกันประชาชนในการเมืองท้องถิ่นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: