ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

รองประธานสนช.ย้ำกรอบเวลาพิจารณาวาระ 2 และ 3 ร่างพ.ร.บ. ต้องเสร็จสิ้นภายในวันนี้


รองประธานสนช.ย้ำกรอบเวลาพิจารณาวาระ 2 และ 3 ร่างพ.ร.บ. ต้องเสร็จสิ้นภายในวันนี้

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. กล่าวย้ำว่า กรอบเวลาของการพิจารณาวาระ 2 และ 3 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันนี้ เช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีกำหนดอภิปรายในวันพรุ่งนี้ ก็จะต้องเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 24.00น.

 ทั้งนี้นายสุรชัย ยืนยันว่าจะรับฟังเหตุผลของทั้ง กรธ. สมาชิกสนช.รวมถึงผู้สงวนคำแปรญัตติในการขอขยายเวลา 90 วันและ 120 วัน พร้อมยืนยันว่าการพิจารณาของสนช.จะเป็นไปตามเหตุและผลและความจำเป็น เพราะเป้าหมายสำคัญสนช.จะต้องสามารถออกกฎหมายเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการนำไปสู่การเลือกตั้งในอนาคต และเป็นไปตามโรดแมปของคสช.

อย่างไรก็ตามนายสุรชัยยอมรับว่า การทำหน้าที่ของสนช. ในช่วงเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองเป็นการทำงานที่ยากลำบาก และยอมรับอาจถูกมองเป็นเรื่องของกระบวนการ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องถูกมองอย่างนั้น แต่ยืนยัน ว่าสนช.ไม่เคยรับคำสั่งหรือใบสั่งจากทั้งคสช.และรัฐบาล ซึ่งสนช.จะทำหน้าที่ออกกฎหมาย ให้เป็นไปตามหลักนิติธรร มอีกทั้งสนช.มีอำนาจหน้าที่ออกกฎหมายตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: