ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เอกอัคราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทยพบปะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เอกอัคราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทยพบปะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะหารือกับนางกเษณุกา ธิเรนี  เสเนวิรัตนะ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย  เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

     นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ศรีลังกา มีความสนใจอยากให้นักลงทุนไทย ไปลงทุนในประเทศศรีลังกา ซึ่งขณะนี้ มีภาคเอกชนบางส่วนเข้าไปลงทุนแล้ว ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ยานยนต์  และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งศรีลังกา พร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับไทย ทั้งการค้าและการลงทุน ในทุกๆด้าน ทั้งนี้ศรีลังกา ยังสนใจแนวทางการพัฒนาประเทศของไทย เช่นการตั้งธนาคารชุมชน การส่งเสริมสินค้าโอทอป  เป็นต้น

     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า สำหรับคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน นั้น  คือ โครงการที่จะมีความร่วมมือ ในภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าไปดูอุปสรรค ปัญหา หรือปลดล็อค ความยากจนในพื้นที่ ภายหลังจากที่รัฐบาลสำรวจผู้มีรายได้น้อยมาแล้ว 11.4 ล้านคน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ จะรู้ปัญหาที่แท้จริง ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนในระดับพื้นที่โดยมีเจ้าหนา้ที่เข้าไปช่วย  เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา โดยใช้กลไกลของชุมชน  ในรูปแบบประชารัฐ  ซึ่งโครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: