ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มท.1 ยันโครงการไทยนิยมไม่ใช่นโยบายหาเสียง ปัดจับตากลุ่มฟื้นฟู ปชต.


มท.1 ยันโครงการไทยนิยมไม่ใช่นโยบายหาเสียง ปัดจับตากลุ่มฟื้นฟู ปชต.


พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในช่วงบ่ายวันนี้ (30 ม.ค.) ว่า จะเป็นการซักซ้อมการทำงานต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวง ที่จะดำเนินการในพื้นที่ เพราะบางหน่วยงานไม่มีในพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่จะดำเนินการในระดับหมู่บ้าน ตามแนวทางตำบลละหนึ่งหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสร้างแนวทางการรับรู้ และบูรณาการงานกับทุกกระทรวง ทั้งงานด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการว่า ทุกกระทรวงต้องบูรณาการให้ประชาชนรับรู้ โดยมีภารกิจสำคัญ อาทิ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน และการสร้างความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ นายกรัฐมนตรีจะเชิญทุกกระทรวงมาประชุม เพื่อชี้แจงการทำงานแก่หน่วยปฏิบัติ อาทิ นายอำเภอเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจในพื้นทีเป็นต้น


พลเอกอนุพงษ์ ยืนยันว่า โครงการไทยนิยมเข้มแข็งนี้ไม่ใช่การหาเสียง แต่เป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้ำ


พลเอกอนุพงษ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยไม่มีการสั่งจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่เร่งทำงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ และการบริการประชาชน


ส่วนความคืบหน้าของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงหมาดไทยได้ส่งความเห็นกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จากนั้น จะเป็นขั้นตอนการส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ต่อไป ส่วนเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น อยู่ที่นโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จะเป็นผู้กำหนด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: