ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สมชัย เผยหนังสือแย้ง 2 ร่างกม.เลือกตั้งถึงมือประธานสนช.วันนี้

สมชัย เผยหนังสือแย้ง 2 ร่างกม.เลือกตั้งถึงมือประธานสนช.วันนี้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ได้มีการลงนามในหนังสือถึงที่กกต.มีความเห็นแย้งเกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. แล้ว เมื่อวันที่ 8ก.พ.ที่ผ่านมา และในวันนี้น่าจะส่งถึงมือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการ(กมธ.)ร่วม 3 ฝ่าย โดยในส่วนของกกต.ประธานกกต.จะเป็นตัวแทนไปประชุม ยืนยันว่ากกต.จะเห็นแย้งเฉพาะประเด็นที่ทำความเห็นคือ เกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 5ประเด็น และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ประเด็น ซึ่งกรรมาธิการจะต้องประชุมให้แล้วเสร็จภาย 15 วัน ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหากเห็นด้วยกับกรรมาธิการร่วมเสนอก็จะส่งร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเพื่อดำเนินการใช้ แต่ถ้าหากที่ประชุมสนช.มีมติเกินกว่า 2ใน3 ไม่เห็นด้วยที่กรรมาธิการร่วมเสนอร่างทั้ง2 ฉบับก็จะตกไปและนำมาสู่ขั้นตอนของการยกร่างกฎหมายใหม่

นายสมชัย กล่าวว่า การยกร่างกฎหมายก็ขึ้นอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระไปจากเดิมมากแค่ไหน ถ้าเปลี่ยนไม่มากกมธ.ยกร่างที่เป็นผู้ร่างกฎหมายดังกล่าวมาแต่ต้นก็น่าจะเป็นที่ดำเนินการ ซึ่งจะทำได้เร็วกว่าการไปตั้งกมธ.ยกร่างชุดใหม่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระมาก และกมธ.ยกร่างไม่ประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเป็นผู้หาบุคคลมาทำหน้าที่กมธ.ยกร่างชุดใหม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหรเวลาว่าจะเสร็จเมื่อใด แต่โดยขั้นตอนของการร่างกฎหมายคิกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน และหากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นแย้งต้องมีการตั้งกมธ.ร่วม 3 ฝ่ายและให้สนช.เห็นชอบจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน จากนั้นเป็นขั้นตอนของการทูลเกล้าฯอีก 1-2 เดือน ฉะนั้นกรณีมีการคว่ำร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งจะทำให้ไทม์ไลน์โรดแมปการเลือกตั้งเลื่อนออกไปอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้ต้องดูบรรยากาศของการเมืองและฝ่ายสนช.ว่าจะมีท่าทีอย่างไร ถ้าคุยกันได้ปัญหาก็จะไม่เกิด ดังนั้นในช่วงขณะนี้จึงอยากให้สังคมเป็นตัวสะท้อน ความเห็นต่อประเด็นความเห็นแย้งไปยังสนช. เช่น ประเด็นจัดมหรสพในการหาเสียงเลือกตั้งได้ทั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)และกกต.ต่างไม่เห็นด้วย ละถ้ากมธ.ร่วม 3 ฝ่ายไม่เห็นด้วยเช่นกัน ที่ประชุมสนช.ก็ควรยืนยันว่าไม่ให้มี

“15 วันนี้เป็นช่วงเวลาที่สังคมควรให้ความเห็นต่อประเด็นที่จะมีการแก้ไข และถ้าสังคมเห็นอย่างไรสนช.ทั้งหมดก็ไม่ควรดื้อดึง ไม่ควรใช้ความเห็นส่วนตัวหรือยึดติดความเห็นในอดีตแล้วโหวตไม่ให้แก้ไข อย่ากลัวเสียหน้า ให้เอาประเทศชาติเป็นหลัก อย่าให้การเห็นต่างเพียงประเด็นเดียวคว่ำกฎหมายทั้งฉบับ ท่านต้องคิดว่ามันคุ้มหรือไม่กับการที่สุดท้ายแล้วมีการถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบ แล้วท่านจะต้องกลายเป็นจำเลยของสังคม” นายสมชัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: