ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

รัฐบาล เตรียม ประกาศกฎหมายแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ปลายกุมภาพันธ์นี้


รัฐบาล เตรียม ประกาศกฎหมายแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ปลายกุมภาพันธ์นี้


พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 ที่มีพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ ไอยูยู ที่ไทยโดนใบเหลืองอยู่ขณะนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นตามหลักสากล

     พลโทคงชีพ กล่าวว่าการการจัดระเบียบทางน้ำ คืบหน้าไปมาก ได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสัตว์น้ำ ทั้ง6 ฉบับ ซึ่งจะประกาศใช้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้

     ส่วนการจัดระเบียบใบอนุญาตได้ตรวจสถานะเรือล่าสุด พบเรือผิดกฎหมายจำ นวนหนึ่ง โดยการแก้ไขเน้นกลุ่มเรือที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นเรือที่ต้องเฝ้าระวัง

      พลโทคงชีพ กล่าวว่าส่วนการบังคับใช้กฎหมาย มีการดำเนินคดีไป 79 คดีและมีคดีเข้าสู่กระบวนการที่สิ้นสุดไปแล้วร้อยละ65 รวมถึงจะมีการช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบด้วย


      ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขแรงงานผิดกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการดูแลแรงงานทุกสัญชาติให้เกิดความเท่าเทียมกัน
โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย คาดว่าจะเสนอให้ครม.พิจารณาได้ในเดือนมีนาคมนี้ โดยรัฐบาลขอยืนยันจะดำเนินการคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักกฎหมายสากล

      ส่วนความคืบหน้ามาตรการควบคุมคนเข้าเมือง ที่พบว่ามีต่างด้าวเข้ามาแล้วไม่ยอมออกจำนวนมากซึ่งสร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ที่ประชุมจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ควบคุมตรวจสอบจริงจังและจัดทำฐานเข้าเมืองให้เป็นระบบ โดยให้กระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน โดยจะใช้ระบบอีพาสปอร์ตแทนการใช้ใบตม.6 ซึ่งจะเร่งรัดการจัดทำระบบฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: