ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ม็อบโรงไฟฟ้าถ่านหินยุติการชุมนุม


ม็อบโรงไฟฟ้าถ่านหินยุติการชุมนุม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนจากรัฐบาล เข้าพูดคุยเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน  ที่จะเคลื่อนมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการก่อสร่างโรงไฟฟ้า  ถ่านหินเทพา และกระบี่  หลังทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปักหลักชุมนุมหน้าองค์การสหประชาชาติ และประกาศอารยะขัดขืนอดอาหารมาตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม อาทิ นายประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินและนายบรรจง นะแส เข้าร่วมพูดคุยทำความตกลงกัน โดยทั้งหมด ได้ขึ้นรถตู้ เข้าไปพูดคุยเจรจาเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน
ภายหลังการหารือกันในรถตู้ประมาณ 15 นาที ตัวแทนทั้งสองฝ่ายได้ข้อตกลงร่วมกัน โดย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้อ่านบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่า 1.เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ.ถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ อีเฮชไอเอ โรงไฟฟ้าถ่านหิน เทพา และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอสไอเอ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ฉบับใหม่ ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันลงนาม และให้ กฟผ.ส่งหนังสือแจ้งรับการขอถอนรายงานไปยังเครือข่ายทราบ 2.ให้กระทรวงพลังงานดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ เอสอีเอ เพื่อ


2.ให้กระทรวงพลังงานจัดทำรายงานผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อศึกษาว่าจังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลามีความเหมาะสม ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ โดยจะต้องจัดทำด้วยนักวิชาการ ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกัน หากการศึกษาชี้ชัดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เหมาะสม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. จะต้องยุติการดำเนินโครงการ ของทั้งสองพื้นที่ โดยให้จัดทำรายงาน เอสอีเอ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 9 เดือน  ตั้งแต่วันลงนาม และกระทรวงพลังงานจะต้องออกคำสั่งกระทรวง ให้ผลการจัดทำรายงานเชิงยุทธศาตร์มีผลผูกพัน การดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา โดยการออกคำสั่งการจัดทำรายงานและสาระของการผูกพันที่มีรายงานมีต่อการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสองพื้นที่ จะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังลงนาม

3.หากผลการศึกษา SEA ชี้ว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะต้องจัดทำรายงาน EHIA โดยคนกลางที่ยอมรับร่วมกัน  4 ให้คดีความระหว่าง กฝผ.และเครือข่ายเลิกแล้วต่อกัน

ขณะที่ ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่า ผลบันทึกข้อตกลงเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย และทางกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมประกาศยุติการชุมนุมทันที แต่หากฝ่ายรัฐไม่กระทำตามสัญญาที่ลงบันทึกไว้ ทางกลุ่มจะกลับมาปักหลักชุมนุมอีกแน่นอน

ด้านรัฐมนตรีวาาการกระทรวงพลังงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  มั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันศึกษาการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และจัดทำผลกระทบสิางแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย ส่วน สิ่งที่ลงนามในวันนี้อยู่ภายใต้อำนายของรัฐมนตรีพลังงาน ไม่จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุม ครม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: