ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯพบ ศิลปิน BNK48 เปิดตัวสถานีวิทยุ "Happy Family Radio" FM 105 MHz ขอเยาวชนมีหลักคิดที่ดี

นายกฯพบ ศิลปิน BNK48 เปิดตัวสถานีวิทยุ "Happy Family Radio" FM 105 MHz ขอเยาวชนมีหลักคิดที่ดี

ก่อนการประชุม คสช.และ ครม .อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำศิลปิน BNK48 น้องไธชิ น้องค๊อปตี้ น้องยูริ และน้องปุณ เปิดตัวสถานีวิทยุ "Happy Family Radio" FM 105 MHz

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนเด็กและเยาวชนได้ติดตามรับฟังคลื่น " FM 105 MHz เป็นคลื่นให้สาระความรู้แก่เยาวชน พร้อมยืนยันว่า วันนี้รัฐบาลแลทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นศักยภาพ พัฒนาประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เยาวชนมีหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อรับมือกับสิ่งต่างไที่เกิดขึ้น แต่ไม่ทิ้ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้อยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่ทำงานอย่างเป็นกลาง เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าได้

ระหว่างการพบกับเด็ก นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามเยาวชนว่า การทำงานหากเป็นการทำงานอย่างสุจริต ย่อมต้องเหนื่อ เพราะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างตามขั้นตอน ที่ถูกต้อง ต่างจากการทำที่ไม่ดี เส้นทางก็จะถูกตัดลง และสั้นลง จึงทำให้เหนื่อน้อยลง แต่ปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมด แต่แม้จะเหนื่อย หากได้รับกำลังใจจากทุกคน ก็หายเหนื่อย ก่อนรับกอดจากเด็ก และให้ทุกคนจับที่หัวใจลุงตู่จะอยู่ตรงนี้

ขณะที่ นักร้องวง BNK 48 สอบถาม นายกรัฐมนตรีว่าเวลาเหนื่อยชอบดื่มน้ำอะไร และมีวิธีใดทำให้ห่ายเหนื่อย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ชอบเครื่องดื่มเย็นๆโดยเฉพาะน้ำผึ้งมะนาว แต่เนื่องจากภาระกิจที่มากมาย ก็ไม่ได้เลือกสิ่งที่รับประทานมากนัก ซึ้งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะคนเราต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเต้นทางคุ้กกี่เสียงทาย กับวง BNK 48 ก่อนช่นชม ที่เป็นแนงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกหลายคน เพราะเท่าที่ติดตาม หลายคน ต้องเรียน และแบ่งเวลามาร้องเพลง ถือเปนการทำความฝันของตนเอง ในโลกมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

พร้อมกันนี้ วง BNK 48 ยังได้ร่วม จับมือ 8 วินาที ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวง ในการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยน้องๆ เช่น น้องเปี่ยม ให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี เดินหน้าประเทศสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังฝากเรื่องการขายสินค้าทางออนไลน์ โดยยืนยันว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการค้าออนไลน์ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าบริษัทใหญ่ การที่บริษัทต่างประเทศเข้ามาในไทยนั้น ไม่ใช่การเข้ามาซื้อสินค้าของไทย แต่เป็นการให้บริหารช่องทางซื้อขายสินค้า ซึ่งจะไม่สามารถผูกขาดเรื่องใด้ เพราะมีเรื่องของค่าบริการ อัตราภาษีควบคุมดูแลอยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของการบังคับ ถือเป็นทางเลือก ดังนั้นย้ำว่าการที่ให้บริษัทต่างประเทศเข้ามา เพราะต้องการยกระดับการซื้อขายสิ้นค้าออนไลน์ในประเทศไทย สร้างทางเลือกให้กับประชาชน เป็นช่องทางหนึ่ง แต่การนำสินค้าเข้าไปขายในช่องทางนี้ สินค้าต้องมีมาตรฐาน ดังนั้นอย่าเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่บางครั้งเรื่องเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อคนที่ตั้งใจทำงาน เพราะวันนี้ทุกคนต้องยอมรับ และปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง

ขณะที่การประชุม คสช.จับตา การออกคำสั่ง ม.44 ช่วยเหลือทีวีดิจิทัล ซึ่งล่ามสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สรุปข้อมูลให้นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.นำไปพิจารณาแล้ว

ที่ประชุม ครม. เตรียมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรม หรือการวิจัยทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุข พ.ศ. กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 ครม. เตรียมรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. และรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. รวมถึงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: