ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มหาดไทย มอบหมายให้ ผู้ว่าฯเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำ จนจบภารกิจ

มหาดไทย มอบหมายให้ ผู้ว่าฯเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำ จนจบภารกิจ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 13 ราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงรายได้มีคำสั่งที่ 5127/2561 ลงวันที่ 24 มิถุนายน ตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน เป็นต้นไปนั้น

          เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.เชียงราย เฉพาะภารกิจอำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จนกว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง      นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ยังได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนเป็นต้นไป และเพื่ออนุวัตตามพระราชโองการ กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าว ขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนเป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและส่งมอบงานในหน้าที่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
    

      รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด แล้วเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 6 กรกฎาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: