ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สนช.ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำ สนช. ทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และในช่วงบ่าย คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในวันนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยสาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจที่เพิ่มขึ้น จากนั้น พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” ที่คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: