ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ศาลสั่งยกฟ้อง “หมอวิชัย” อดีตประธาน IFECT ไม่ได้รายงานผลประชุมเท็จ

 

 

ศาลสั่งยกฟ้อง “หมอวิชัย” อดีตประธาน IFECT ไม่ได้รายงานผลประชุมเท็จ

ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก  มีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้นและอดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC   ถูกนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้น กล่าวหาว่ากระทำผิดตามประมวลอาญามาตรา137  ฐานแจ้งข้อความเท็จต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทำผิดตามพ.รบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   จากกรณี เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท IFEC
 
                   โดยศาลพิเคราะห์ พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้อความเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการฯที่นายวิชัย  ในฐานะประธานกรามการบริษัท  ไดัรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นข้อมูลจริง และตลาดหลักทรัพย์ฯถือเป็นองค์กรทางธุรกิจ ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย รวมทั้งเอกสารข้อมูลการประชุมที่รายงานไป ไม่ใช่เอกสารที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จไปยังเจ้าพนักงาน                    เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ แล้ว เห็นว่า  นายวิชัยไม่ได้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กรณีกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพราะนายวิชัย  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯให้กำหนดวันนัดประชุม   อีกทั้งก่อนการประชุม  นายวิชัย  ในฐานะประธานได้ทำเรื่องหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งนายวิชัยไม่ได้กระทำผิดพ.ร.บ.บริษัท  มหาชน กรณีจัดประชุมเลยระยะเวลา 4 เดือน  ตามกฎหมายกำหนด เนื่องจากนายวิชัยในฐานะประธานได้ทำเรื่องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯก่อนการปฏิบัติแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: