ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ดุสิตโพล เผย คนไทยอยากเลือกตั้งปี 62

ดุสิตโพล เผย คนไทยอยากเลือกตั้งปี 62

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,083 คน ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 หลังกระแสข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 ทำให้ทั้งนักการเมือง พรรคการเมือง เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง ในขณะที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใด พรรคการเมืองใด เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ระหว่าง “ผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก” กับ “ผู้ที่เคยเลือกตั้งมาแล้ว” โดยความตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อไป (ปี 2562) ร้อยละ 77.56 ภาพรวมของผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกและผุ้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้ง ยืนยันว่าจะไปอย่างแน่นอน ขณะที่ร้อยละ 19.67 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 2.77 จะไม่ไป

     ส่วนความสนใจต่อข่าวการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งต่อไป (ปี 2562) ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.40 ค่อนข้างสนใจ ร้อยละ 28.25 ไม่ค่อยสนใจ ขณะที่ร้อยละ 24.10 สนใจมาก และร้อยละ 4.25 ไม่สนใจ ทั้งนี้ “ผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก” กับ “ผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว” ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ร้อยละ 93.71 เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือก ส.ส. รองลงมาร้อยละ 89.21 คือความรู้และความสามารถ ขณะที่ร้อยละ 85.46 คือนโยบายพรรค และร้อยละ 83.65 คือประวัติการทำงานและผลงานที่ผ่านมา

    นอกจากนี้ ร้อยละ 54.91 มองว่า “ผู้สมัครที่เคยได้รับเลือกเป็น ส.ส. มาแล้ว” กับ “ผู้สมัครที่ยังไม่เคยได้รับเลือกเป็น ส.ส.” มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะเป็นที่รู้จัก มีผลงาน ประสบการณ์และใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหาในพื้นที่ ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ขณะที่ร้อยละ 45.09 มองว่า ไม่มีผลเพราะอยากเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพ เป็นคนที่สังคมให้การยอมรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: