ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พล.อ.ประวิตร ยัน เลื่อนแต่งตั้งนายพลตำรวจไปอีก 30วัน

 

 

ประวิตร ยัน เลื่อนแต่งตั้งนายพลตำรวจไป30วัน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.นัดประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2561 ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ที่น่าสนใจ คือ วาระเสนอบรรจุแต่งตั้งนางทัศนีย์ วรีภควัต กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วาระการรับรองการนับระยะเวลาปฎิบัติงานเป็นทวีคูณ วาระปัญหาข้อกฏหมายกรณีศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติ อ.ก.ตร.อุทรณ์กรณี จ.ส.ต.วุฒิพัฒน์ จันทาพูล วาระการกำหนดตำแหน่งข้าราชการการตำรวจกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และวาระขอขยายเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับ ผบก.ถึง ระดับ รอง ผบ.ตร. ออกไปเป็นระยะอีก 30 วัน

              สำหรับ สาเหตุของการขอขยายเวลาแต่งตั้ง ตาม กฏ ก.ตร.ที่ระบุใว้ว่า การแต่งตั้งระดับดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.ของทุกปี แต่ด้วยเหตุจากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนของกฏหมาย จึงทำให้การแต่งวาระประจำปีข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2561 ระดับ ผบก.ถึง รอง ผบ.ตร.ต้องขอขยายเวลาแต่งตั้งออกไปถึง 30 กันยายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: