ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สนช.เตรียมประชุมร่างงบประมาณ รายจ่ายปี62

 

สนช.เตรียมประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายปี62

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งนัดสมาชิก สนช.ประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการของ คณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME”

         พร้อมกันนี้ จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระสอง และวาระ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเบื้องต้นงบประมาณยังคงเป็นไปกรอบวงเงินเดิม คือ 3 ล้านล้านบาทสำหรับรายการเพิ่มเติมสูงสุด คือ มาตรา 4 งบกลาง ตั้งเพิ่มขึ้น 9 พันล้านบาท มาตรา 30 รัฐวิสาหกิจ ตั้งเพิ่มขึ้น 7.2 พันล้านบาท สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. และสถาบันเกษตรกร และมาตรา 34 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 2.5 พันล้านบาท สำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: