ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กกต.ใช้เวลา 60 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง หลังปลดล็อก


กกต.ใช้เวลา 60 วันแบ่งเขตเลือกตั้ง หลังปลดล็อก

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ระหว่างที่รอประกาศของคสช. ที่จะคลายล็อกพรรคการเมือง ซึ่งในส่วนของกกต.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการ กกต.ของจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส. ให้มีจำนวน 350 เขตตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยเบื้องต้นได้นำจำนวนราษฎรตามที่สำนักทะเบียนราษฎรประกาศไว้มาคำนวณแบ่งเขต ซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และความเท่าเทียมกันในสังคม ความเป็นธรรมในพื้นที่

ทั้งนี้ กกต.จังหวัดจะติดประกาศแจ้งเรื่องการแบ่งเขตให้ทุกอำเภอรับทราบ และเปิดรับฟังความคิดเห็น ก่อนรวบรวมข้อมูลสรุปเสนอต่อ กกต.กลาง เพื่อประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลา 60 วัน นับจากวันที่ประกาศคลายล็อกของคสช.มีผลบังคับใช้ ซึ่งพรรคการเมืองจะดำเนินการเรื่องไพรมารีโหวตได้ก็ต่อเมื่อ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หากการเลือกตั้งเลื่อนออกไปจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ก็อาจต้องเลื่อนการประกาศแบ่งเขตออกไปด้วย เพราะคาดว่าสำนักทะเบียนราษฎรจะประกาศจำนวนราษฎรใหม่พอดี ซึ่งหากประกาศใหม่ ก็ต้องแบ่งเขตใหม่

นอกจากนี้ กกต.ได้รับการประสานให้ปรับลดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งให้เหลือเท่าที่จำเป็น จึงเตรียมปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเลือกตั้งลง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเขตเลือกตั้งที่ลดลงด้วย แต่ก็จะไม่ให้กระทบกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: