ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สนช.นัดประชุมสภา ถกประเด็นตั้งกรรมการ กสม.


สนช.นัดประชุมสภา ถกประเด็นตั้งกรรมการ กสม.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน 2 เรื่อง เริ่มจากการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) และร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

จากนั้น พิจารณากระทู้ถามทั่วไปที่ตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรี 3 เรื่อง 1.กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการรับซื้อใบยาจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบไทย 2.กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ และ 3.กระทู้ถาม เรื่อง กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทำให้โรงงานยาสูบสูญเสียศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้า

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามความเคลื่อนไหวร่างกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ ภายหลังคณะรัฐมนตรี มีมติผ่านความเห็นชอบว่าจะส่งมายังวิป สนช. ในสัปดาห์นี้ หรือไม่ เพื่อเตรียมบรรจุระเบียบวาระได้ในสัปดาห์หน้า และหากขั้นตอนต่างๆ ไม่ติดขัด จะแล้วเสร็จได้ทันปลายปี 2561

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: