ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในการขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ในระยะ 20 ปี ไปสู่เป้าหมายการพัฒนา “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

          ขณะที่บรรยากาศล่าสุดภายในงาน มีบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี คสช. สนช. องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมงานแล้วท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวด โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรอง ตลอดจนได้รับการตรวจกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณทางเข้างานด้วย

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เกี่ยวกับภาพรวมและสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญ ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ก่อนเดินทางกลับเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: