ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

วิษณุรับลูกนายก ยุทธศาสตร์ชาติต้องไม่ล่ม

 

 

วิษณุรับลูกนายก ยุทธศาสตร์ชาติต้องไม่ล่ม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ระบุว่าจะไม่ยอมให้ยุทธศาสตร์ชาติล่ม ว่า ถูกต้องแล้ว การล่มในที่นี่หมายถึงทุกอย่างมีอยู่ แต่ไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งแบบนี้ทำไม่ได้ แต่ถ้าทำให้ถูกกระบวนการก็สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ หรือทุก 5 ปี ก็อาจจะมีการทบทวนอยู่แล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นการเอาประเทศมาล่ามโซ่ผูกไว้ 20 ปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่จะมายกเลิกยุทธศาสตร์ 6 ข้อแล้วเปลี่ยนใหม่มาเป็นยุทธศาสตร์ 12 ข้อก็ทำได้ แต่จะทิ้งทั้งหมดโดยไม่มียุทธศาสตร์เลยไม่ได้ เพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องมียุทธศาสตร์ชาติ หรือไม่ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญ

          ส่วนการจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) นายวิษณุ กล่าวว่า มีการรายงานปัญหาเข้ามายังรัฐบาลว่าเมื่อมีการลงมือทำจริงในการปฏิรูปใครจะเป็นคนทำ คำตอบคือ กระทรวง ทบวง และกรม จะต้องทำ จึงเกิดการปฏิบัติใน 2 ระดับคือ ระดับนโยบาย ในการกำหนดแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ ส่วนระดับล่าง คือ ระดับกระทรวงผู้ปฏิบัติ คำถามคือ ถ้าระดับกระทรวงไม่ปฏิบัติ ระดับนโยบายไม่สามารถลงไปดูได้ทั่วถึง และต่อไปคาดการณ์ว่าประชาชนจะไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมว่ากระทรวงนั้น กระทรวงนี้ยังไม่ได้ทำตามแผนปฏิรูป ทำให้อาจมีการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งไม่มีส่วนใดจะเข้าไปดำเนินการตรงนี้ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าว ขึ้นมาเป็นส่วนราชการเล็กๆ คาดว่าจะมีคนประมาณ 5-10 คน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด้วยโดยการทำงานจะเป็นการทำงานแบบระบบคณะกรรมการ ซึ่งจะนำคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) และสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) เป็นต้น ยกรวมมาทั้งหมดประมาณ 10-20 คณะให้อยู่ภายใต้สำนักงานดังกล่าว

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: