ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ นำคณะลงพื้นที่ จ.ลำพูน พบปชช.


นายกฯ นำคณะลงพื้นที่ จ.ลำพูน พบปชช.


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสายการบินไทย ไปยังท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปตรวจราชการจังหวัดลำพูน โดย นายกรัฐมนตรี เดินทางด้วยแพ็กเกจในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน” สู่เส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และทดลองใช้กรุงไทย NEXT ซื้อแพ็กเกจของการบินไทย

ก่อนออกเดินทาง นายกรัฐมนตรี รับชมการสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อเช็กอินล่วงหน้าผ่านแอพไอโมบาย ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้บริษัทการบินไทยพัฒนาและหาวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรและเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำหรับภารกิจช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการ”ไทยเที่ยวไทย …. ไทยยั่งยืน” ไปยังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี (องค์ปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย) วัดมหาวันวรมหาวิหาร กู่ช้าง-กู่ม้า (สุสานช้างศึก – ม้าศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี) วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร พร้อมเยี่ยมชมลานวัฒนธรรม หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี การแสดงของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดลำพูนการจัดการแสดงหมู่บ้านคนมอญ และกิจกรรมชุมชนคุณธรรม


ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก เพื่อร่วมประกาศ “ลำพูนเมือง สะอาดปราศจากโฟม (NO Foam)” ร่วมกับชาวลำพูน พร้อมประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม(No Foam)” ร่วมกับชาวลำพูน เยี่ยมชมการสาธิตการผลิตการผลิตผ้าฝ้ายทอมือหนองเงือก และผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองเงือก /เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดปลอดขยะเปียก และลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม ( No Foam) และเดินทางกลับในเวลา 18.40 น.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: