ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯให้ความเชื่อมั่นนักลงทุน ไทยมีเสถียรภาพทางการเมือง

นายกฯให้ความเชื่อมั่นนักลงทุน ไทยมีเสถียรภาพทางการเมือง

      พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Business Forum ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ และชื่นชม JETRO ซึ่งจัดงานครั้งนี้ ว่า เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และขอบคุณ JETRO ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยมาโดยตลอด

ขณะนี้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่ในช่วงปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบัน ประเทศลุ่มน้ำโขงได้เห็นชอบแผ่นแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางกายภาพ กฎระเบียบ และประชาชนสำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และโครงการอีอีซี จึงขอเชิญมาร่วมลงทุนเพื่อเติบโตไปด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงความมีเสถียรภาพทางการเมืองของไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจว่า มีการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจไทยปีที่แล้วเติบโตร้อยละ 3.9 และปีนี้คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4.2-4.7 พร้อมกล่าวถึง นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และผลประโยชน์ที่ภาคเอกชนญี่ปุ่นจะได้รับจากการลงทุนในอีอีซี

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยให้ความสำคัญและได้วางแผนระยะยาว จึงเชื่อมั่นว่าภาคธุรกิจของญี่ปุ่นสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: