ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สนช.พิจารณาเห็นชอบ กกต.ชุดใหม่

สนช.พิจารณาเห็นชอบ กกต.ชุดใหม่

     นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง โดยเป็นไปตามมาตรา 222 มาตรา 217 ประกอบมาตรา 204 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560)

จากนั้น พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: