ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นิด้าโพล เผยประชาชนอยากให้ ประยุทธ์ นั่งนายกฯ ต่ออีกสมัย

 

นิด้าโพลเผยประชาชนอยากให้ ประยุทธ์ นั่งนายกฯ ต่ออีกสมัย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ว่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ หลังการเลือกตั้งในปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.51 ระบุว่า คิดว่าจะกลับมา รองลงมา ร้อยละ 35.77 ระบุว่า คิดว่าจะไม่กลับมา

        ส่วนการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง มีประชาชนเกินครึ่ง ร้อยละ 51.74 ไม่สนับสนุน เพราะผลงานที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อยากได้คนใหม่ที่มีความสามารถด้านการบริหารจริงๆ มาพัฒนาประเทศชาติ ขณะที่ร้อยละ 47.54 ชอบแนวทางการบริหารงานต่างๆ เป็นคนกลางที่ดี ทำให้ประเทศชาติพัฒนาและทำให้บ้านเมืองสงบ

       ขณะที่ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ ควรทำอย่างไร หากจะทำงานการเมืองต่อ หลังจากการเลือกตั้งในปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.22 ระบุว่า เข้าสังกัดพรรคการเมือง และอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้น จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี รองลงมา ร้อยละ 31.08 ระบุว่า เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง และร้อยละ 9.06 ระบุ ไม่ควรกลับมาเล่นการเมืองอีกเลย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: