ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

รมว.ยุติธรรม ต้อนรับ รมช.กระทรวงกิจการชายแดนเมียนมา หารือแนวทางแก้ปัญหายาเสพติด

รมว.ยุติธรรม ต้อนรับ รมช.กระทรวงกิจการชายแดนเมียนมา หารือแนวทางแก้ปัญหายาเสพติด

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ พลตรี ตาน ทุต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรองนายกรัฐมนตรีฯ โดยประเด็นหารือที่สำคัญ ประกอบด้วย ฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย , ฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับฝ่ายเมียนมา ซึ่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาความร่วมมือ ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อเป็นกรอบให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด ไทย - เมียนมา มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

สำหรับความร่วมมือในโครงการพัฒนาทางเลือก ไทย - เมียนมา ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยเป็นการดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานไว้ และฝ่ายไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับฝ่ายเมียนมาต่อไป , รัฐบาลเมียนมาแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่ฝ่ายเมียนมาให้ความสำคัญ และหวังที่จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากฝ่ายไทยเป็นอย่างดีเช่นนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเมียนมามีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: