ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กลุ่มอยากเลือกตั้ง ออกแถลงการณ์ ลั่นข้อเรียกร้องสำเร็จแล้ว


กลุ่มอยากเลือกตั้ง ออกแถลงการณ์ ลั่นข้อเรียกร้องสำเร็จแล้ว

กลุ่มอยากเลือกตั้ง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ท่าทีและทิศทางการเคลื่อนไหวต่อการประกาศการเลือกตั้ง ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศ “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562” ลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 ม.ค.2562 ไปแล้วนั้น ทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขอประกาศต่อประชาชนและสื่อมวลชนให้ทราบว่า ตามที่ได้มีการแถลงไว้ในการชุมนุมเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2562 ว่าหากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มี

การเลือกตั้ง ก็จะยุติการนัดหมายการชุมนุม และในวันนี้รัฐบาลก็มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังแล้วตามที่ประชาชนได้เรียกร้องมาโดยตลอด ทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขอยุติการนัดหมายการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 26 ม.ค. 2562 เพราะถือว่าข้อเรียกร้องของประชาชนได้บรรลุไปสู่เป้าหมายแล้ว ในการให้มีการเลือกตั้งอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนที่เฝ้ารอมากว่า 5 ปี นับตั้งแต่การทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557

แม้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะประกาศยุติการนัดหมายชุมนุมในวันที่ 26 ม.ค.ไปแล้วก็ตาม แต่ทางกลุ่มอยากเลือกตั้งยังไม่ยุติการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย จะยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการจับตาเฝ้าดูความไม่ชอบมาพากล ในความพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นไม่โปร่งใส เสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกของการฟื้นฟูสังคมประชาธิปไตยในสังคมไทย และจะไม่ยอมให้การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมในการสืบทอดอำนาจให้กับรัฐบาลทหารอย่างแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: