ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พรรคไทยรักษาชาติ เปิดลายพระหัตถ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

พรรคพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกรัฐมนตรีบัญชีของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โดยหนังสือยินยอมรับเป็นนายกรัฐมนตรีบัญชีพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) ถูกเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง

ขณะที่ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ตอบคำสื่อมวลชนที่ถามว่าจะนำพระรูปและพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปหาเสียงด้วยหรือไม่ว่า "ตรงนี้เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: