ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

จรุงวิทย์ แจงมติ กกต.เอกฉันท์ ยื่นศาลรธน. ยุบ ทษช.

 

จรุงวิทย์ แจงมติ กกต.เอกฉันท์ ยื่นศาลรธน. ยุบ ทษช.


          เมื่อเวลา 13.15 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังเดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยื่นหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุเพียงว่า มติเป็นเอกฉันท์ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ ส่วนรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแถลงข่าวที่แจกสื่อมวลชน

 

          ทั้งนี้ เอกสารชี้แจงกับสื่อมวลชน มีเนื้อหาระบุว่า “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 ราย และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ตามมาตรา 92 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้นายทะเบียนพรรคการเมืองในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: