ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ปลัด กทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้ง แนะจนท.เตรียมข้อมูลตอบข้อสงสัยประชาชน


ปลัด กทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้ง แนะจนท.เตรียมข้อมูลตอบข้อสงสัยประชาชน


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตสายไหม ซึ่งสำนักงานเขตสายไหมใช้พื้นที่รอบเขตทั้งหมดในการส่งมอบหีบ บัตรเลือกตั้งและเอกสารอื่นๆ ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยเขตสายไหมได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,385 คน และในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มี..62 มีมาประชาชนมาใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น 13,326 คน คิดเป็นร้อยละ 87.47

ลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในการประชุมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตสายไหมว่า วันพรุ่งนี้(24 มี..62)เป็นวันสำคัญที่สุดของเจ้าหน้าที่ทุกท่านและคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการซักซ้อมมาหลายครั้งคาดว่าพร้อมกับการปฏิบัติงานขอให้วันนี้พักผ่อนให้เต็มเพื่อให้การทำงานวันพรุ่งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยครบถ้วนนอกจากร่างกายพร้อมแล้วยังต้องเตรียมใจให้พร้อมด้วยเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบจนถึงเสร็จสิ้นการนับคะแนนซึ่งการนับคะแนนเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญให้มีสมาธิในการทำงานและเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแล้วให้รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดจัดส่งคืนให้ครบถ้วนปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ประชาชน ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างดี รวมทั้งในการสื่อสารกับประชาชนให้ใช้วาจาที่สุภาพ และควรเตรียมข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของประชาชนให้ถูกต้อง และสามารถอ้างอิงได้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: