ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

อนาคตใหม่ จี้ กกต.เปิดคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ ให้พรรคการเมือง ประชาชนตรวจสอบ

อนาคตใหม่ จี้ กกต.เปิดคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ ให้พรรคการเมือง ประชาชนตรวจสอบ

      พรรคอนาคตใหม่ โดยนายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค, นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรค และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ว่าที่ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เดินทางเข้ายื่นเอกสารต่อ กกต.

เพื่อขอให้ กกต. เปิดเผยข้อมูลและตัวเลขของการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สิทธิ์ออกเสียงของประชาชน ทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยนายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ และผู้ที่ผลักดันนโยบายรัฐเปิดเผย หรือ Open Data กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ได้ขอใช้สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 เพื่อขอข้อมูลตัวเลขผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง จำนวนบัตรเลือกตั้งที่แต่ละหน่วยได้รับ จำนวนบัตรเสีย และคะแนนผู้สมัครแต่ละคน เป็นรายหน่วยจากทาง กกต.

ซึ่งตนคิดว่าไม่เป็นการสร้างภาระแก่ กกต. มากจนเกินไปเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ได้ทำการรวบรวมตัวเลขเหล่านี้เอาไว้โดยทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่การนำข้อมูลมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้ร่วมตรวจสอบเท่านั้น

รวมถึงกรณีที่เก็บค่าบริการจากสื่อมวลชนที่ลิงค์ข้อมูลจากเว็บไซค์กกต.ไปนำเสนอแบบเรียลไทม์ อยากให้สื่อมวลชนตรวจสอบเพราะกกต.มีงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วไม่ควรมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากสื่อมวลชน

แม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะได้จำนวน ส.ส. เกินคาด แต่จากการรวบรวมข้อร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศทั้งทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และจากประชาชนที่เดินมาร้องเรียนที่พรรค พบว่ามีความพยายามทำให้คะแนนของพรรคอนาคตใหม่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและมีลักษณะเป็นรูปแบบคล้ายกันทั่วประเทศ

โดยอาจมีการที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับประชาชนและสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงว่า หากเลือกพรรคอนาคตใหม่แล้วจะกลายเป็นบัตรเสียเพราะพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว หรือการนำกระดาษไปปิดทับเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่

หรือการที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพิจารณาว่าบัตรใดเป็นบัตรดีบัตรเสียตอนเปิดหีบนับคะแนนโดยไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกพรรคการเมือง มีการเอื้อประโยชน์ให้บางพรรค และมีการทำให้บัตรที่เลือกพรรคอนาคตใหม่กลายเป็นบัตรเสียมากเป็นพิเศษ

ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนรายหน่วยเพื่อให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบนั้นถือเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสในการทุจริตเลือกตั้งได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: