ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เรืองไกร ร้อง คสช. ระงับตำแหน่ง อุตตม คดีปล่อยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย


 


เรืองไกร ร้อง คสช. ระงับตำแหน่ง อุตตม คดีปล่อยเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย


 


          นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวทักท้วงนายอุตตม สาวนายน ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ โดยการอ้างว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการปล่อยเงินกู้ 9,900 ล้านบาท สมัยเป็นกรรมการบริหารธนาคาร กรุงไทย และต่อมานายอุตตม โพสต์ชี้แจงว่า ตนเองไม่ผิด


 


          นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้ผิดถูกอย่างไรนั้น ควรพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเงินกู้ ธ.กรุงไทยเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่า ข้อทักท้วงมีน้ำหนักหรือไม่อย่างไร ข้อแก้ตัวจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไร นายเรืองไกร ระบุว่า คดีนี้ เกิดขึ้นสมัยที่นายอุตตม เป็นกรรมการบริหาร ธ.กรุงไทย อยู่ด้วย เรื่องนี้จึงไม่มีใครปฏิเสธได้ และในคำพิพากษาศาลฎีกาหน้า 51 ก็ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่า


 


          “แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นอกจากคณะกรรมการบริหาร จะมีเจตนาฝ่าฝืนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการให้สินเชื่อที่เล็งเห็นได้ว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2532 และคำสั่งธนาคารกรุงไทย ที่ ธ. 222/2545 เรื่องนโยบายสินเชื่อ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 ข้อ 3.1.3 ข้อย่อย 2 ก. แล้ว คณะกรรมการบริหารยังมีเจตนาช่วยเหลือ ให้จำเลยที่ 19 ได้รับอนุมัติสินเชื่อจำนวนถึง 9,900,000,000 บาท โดยมิได้รักษาประโยชน์ของ ธนาคารผู้เสียหาย”


 


          นายเรืองไกร เห็นว่า จากคำพิพากษา คณะกรรมการบริหาร ย่อมหมายความรวมถึง นายอุตตม ด้วย ประกอบกับจากบันทึกถ้อยคำรวม 10 หน้าเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 นายอุตตม สาวนายน ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว


 


          กรณีนี้ หากพิจารณาตามพยานเอกสารและคำพิพากษาซึ่งฝ่ายค้านเห็นแล้วต้องตาโตแน่ ประกอบแนวทางที่ ห.คสช. เคยใช้มาตรา 44 ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาหลายกรณี เรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องขอให้ใช้มาตรา 44 มาดำเนินการก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา หรือป้องกันไม่ให้นายกฯโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ


 


          นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 (4) บัญญัติไว้ชัดเจนว่า รัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ การที่นายอุตตม จะเป็นรัฐมนตรีนั้น จึงต้องพิจารณาก่อนว่า มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหรือไม่ แต่เพื่อป้องกันไว้ก่อน แทนที่จะรอให้ฝ่ายค้านนำเรื่องนี้มาอภิปรายไมไว้วางใจ การขอให้ ห.คสช. ใช้ม. 44 จึงมีความจำเป็น


 


          นายเรืองไกร จึงจะนำเรื่องนี้ไปร้องต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ หัวหน้า คสช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตัดไฟแต่ต้นลม ว่านายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 (4) หรือไม่ โดยจะไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องฯ ทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 8 ก.ค. นี้เวลา 11.00 น.


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: