ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ป.ป.ช.เปิดสมบัติ 128ส.ว.-142 สนช.


ป.ป.ช.เปิดสมบัติ 128ส.ว.-142 สนช.


      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่งจำนวน 142 ราย และส.ว. กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 128 ราย โดยสำหรับ ส.ว. มีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ มีทรัพย์สิน 2,542,726,475 บาท รวยที่สุดของส.ว.ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นพวกเงินลงทุน 1,448 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 245ล้านบาท ที่ดิน 200 ล้านบาท ขณะที่ส.ว.ที่รวยเป็นอันดับ 2 คือ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา มีทรัพย์สิน 2,020,771,034 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินให้กู้ยืม
นายกรูดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา มีทรัพย์สิน 1,290,071,637 บาท พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง มีทรัพย์สิน378,836,382 บาท โดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ พระสมเด็จ 10 องค์ มูลค่า 100 ล้านบาท พระกริ่งปวเรศ 1องค์ มูลค่า 40 ล้านบาท พระกริ่งวัดสุทัศน์ 2องค์ มูลค่า 10 ล้านบาท พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว 10 องค์ มูลค่า 50ล้านบาท
นายอุปกิต ปาจรียางกูร อดีตสามี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,774,334,576 บาท โดยแจ้งว่า มีบัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกับ น.ส.ปารีณา 1 บัญชีไว้เลี้ยงดูบุตร โดยนายอุปกิต ได้โอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนตั้งแต่ปี 2557 เดือนละ 250,000 บาท


      นอกจากนี้ยังมีบัญชีทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจอาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ มีทรัพย์สิน 529,931,444 บาท นายวันชัย สอนศิริ มีทรัพย์สิน 40,364,164บาท พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย มีทรัพย์สิน 20,511,620บาท พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร มีทรัพย์สิน 186,910,311 บาท นางประภาศรี สุฉันทบุตร มีทรัพย์สิน 962,123,671บาท นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 28,660,043 บาท พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มีทรัพย์สิน46,2 41,380 บาท พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป มีทรัพย์สิน 41,319,088บาท นายศุภชัย สมเจริญ มีทรัพย์สิน 34,009,969บาท นายคำนูณ สิทธิสมาน มีทรัพย์สิน 32,133,315 บาท ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ มีทรัพย์สิน 42,866,800บาท พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร มีทรัพย์สิน 293,860,640 บาท พล.ร.อ.เฉลิมชัย เครืองาม มีทรัพย์สิน202,607,818 ล้านบาท หนี้สิน 160,877 ล้านบาท ส่วน ส.ว.ที่มี ทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ นายไพโรจน์ พ่วงทอง มีทรัพย์สิน 2,362,289 บาทหนี้สิน 440,000 บาท โดยแจ้งว่ามีรายได้จากการทำเกษตรกรรมนาปี นาปรังเพียงอย่างเดียว ปีละ 283,500 บาท และยังแจ้งด้วยว่ามีทรัพย์สิน เป็นรถจักรยานยนต์ 3 คัน รวมมูลค่า 20,000 บาท


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: