ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี รับพระราชทานพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี รับพระราชทานพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องรับรองชั้น 5

 

          เช้าวันนี้ คณะรัฐมนตรีเข้าประจำจุดยืน ณ ห้องรับรองชั้น 5 นายกฯ เดินทางถึงห้องรับรองชั้น 5 แล้วเข้าประจำจุดยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวรายงาน นายกฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรี ว่าขอให้ทุกคนยึดมั่นตามกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: