ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายธีระเกียรติ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ลาออก


 


ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของนายธีระเกียรติ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ลาออก


 


           ศาลรัฐธรรมนูญได้ร่วมกันลงมติกรณีเกี่ยวกับความเป็นรัฐมนตรีของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ว่าได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 170 หรือไม่


 


           องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ร่วมกันลงมติว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 170 ตั้งแต่วันที่ลาออกจากตำแหน่ง (9 พ.ค. 62) เพียงแค่คนเดียว ส่วนผู้ถูกร้องอื่นความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ


 


          ในส่วนของการพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 หรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำร้องดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่ทำการไต่สวน และจะนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังอีกครั้งในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.


 


          สำหรับกรณีการวินิจฉัยการสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป


 


          ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำลายพระราชหัตถ์ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาแสดงในการแถลงข่าวของสำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันว่าเป็นของจริง หลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน


 


          นายกรัฐมนตรี กล่าวกับคณะรัฐมนตรีว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นพรราชดำรัส พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคน ในช่วงที่ผ่านมา ที่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: