ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

อนาคตใหม่ ยื่น กกต.ทบทวนวันเลือกตั้ง ส.ส.เขต5 นครปฐม


 


ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล , นางวรรณวิภา ไม้สน และนายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.เพื่อเรียกร้องมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในภาคแรงงาน อาจไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิ ขณะที่ข้าราชการและนักศึกษา ที่อยู่ต่างจังหวัดจะไม่สะดวกเดินทางมาใช้สิทธิ์ เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตรงวันกลางสัปดาห์ จึงขอให้ กกต.ชี้แจงกับประชาชนว่าเหตุใดถึงเลือกวันดังกล่าว


น.ส.อมรัตน์ กล่าวว่า วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญที่ข้าราชการและประชาชนจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อีกทั้งวันดังกล่าวถ้าทำงานจะได้รับค่าแรงเป็น 2 เท่า จึงเกรงว่าผู้มาใช้สิทธิจากภาคแรงงานจะไม่สามารถออกไปใช้สิทธิได้ ซึ่ง จ.นครปฐม เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม หากประชาชนไม่ออกไปใช้สิทธิและต้องเสียสิทธิทางการเมือง เช่น ไม่สามารถลงชื่อถอดถอนหรือลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านนางวรรณวิภา กล่าวว่า กกต.เปลี่ยนวันเลือกตั้งจากวันอาทิตย์เป็นวันพุธ แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่ภาคเอกชน และนักศึกษาอาจจะไม่ได้หยุด แม้ กกต.จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่านายจ้างจะบังคับให้เป็นวันหยุด พรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้ กกต.วางมาตรการรองรับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่อาจต้องไปเรียนนอกพื้นที่ อ.สามพราน และไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ จึงขอให้ กกต. ใช้อำนาจตามมาตรา 34 วรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต.สั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเอกชนอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยได้รับค่าจ้างและไม่ถือเป็นวันลา


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: