ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯยัน ไทยเศรษฐกิจยังดี แค่โตช้า


 


ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ในภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนและไทย ไม่ได้ใช้คำว่าเศรษฐกิจถดถอย แต่เป็นเศรษฐกิจเติบโตช้าลงในปีหน้าและปีต่อไป


ซึ่งประเทศไทยต้องหามาตรการหลายมาตรการด้วยกัน เพื่อช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น รวมถึงเรื่องการใช้จ่ายภายในประเทศ และ มาตรการการเงินการคลังของไทย ที่ต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการใช้จ่ายการลงทุนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนนำเงินออกมาลงทุน ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อม ความมีเอกภาพ และ เสถียรภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุนทั้งหมด
 โดยการประชุมในวันนี้ มี 2 เรื่องที่สำคัญ คือ เรื่อง SME ที่ต้องหารือกัน พร้อมระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่า ประหยัด เพียงพอ และจำเป็นที่ต้องมองในภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบการพิจารณาด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: