ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เปิดตัว ส.ส.ป้ายแดง แทนธนาธร มานพ คีรีภูวดล


 


เปิดตัว ส.ส.ป้ายแดง แทนธนาธร มานพ คีรีภูวดล


 


          นายมานพ คีรีภูวดล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร( ส.ส. )บัญชีรายชื่อชาติพันธุ์กระเหรี่ยง (ปากะญอ) พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 51 เตรียมเลื่อนขึ้นเป็น ส.ส. แทน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นความเป็นส.ส.จากกรณีถือหุ้นสื่อ ทำให้ปัจจุบันพรรคอนาคตใหม่มีจำนวน ส.ส. รวมทั้งสิ้น 80 คน


 


          นายมานพ คีรีภูวดล หนึ่งในรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 51 โดยเขาเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อชาวเขาเผ่าปากะญอ (กะเหรี่ยง) ที่ทำงานร่วมกับพื้นที่เรื่องรักษาป่ามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การเป็นผู้นำเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมดอยอินทนนท์ และกรรมการมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ อีกทั้งเขาเป็นแกนนำในการยื่นหนังสือกับทางพรรคอนาคตใหม่ เพื่อเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง


 


          ประวัติ นายมานพ คีรีภูวดล เป็นชาวปากะญอ แห่ง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมจอมทอง อ.จอมทอง และ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (สาขาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทความร่วมมือภาครัฐได้แก่


 


          ในปี 2541 ได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทองค์กรภาคประชาสังคม


          ปี 2541 - 2544 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำแม่มอก-เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม


          ปี 2541 - 2545 ทำงานในคณะทำงานสนับสนุนผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน – ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมจังหวัดลำปางและกองเลขาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ


 



ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: