ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

รายต่อไป! เรืองชัยเตรียมร้อง ป.ป.ช. สอบ ส.ส.ศิระ ปมครอบครองที่ดิน

 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบบัญชี ที่ดิน น.ส.3 ของนายสิระ เจนจาคะ จำนวน 2 แปลงที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562 พบว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงตั้งอยู่ที่เดียวกันมีสารบบที่ดินติดต่อกัน เนื้อที่ก็เท่ากันคือแปลงละ 50 ไร่ แต่กลับมีการแสดงราคาต่อ ป.ป.ช.แตกต่างกันคือแปลงเลขที่ 97 แสดงราคา 100,000,000 บาท และแปลงเลขที่ 98 แสดงราคา 10,000,000 บาท การแสดงราคาจึงแตกต่างกันถึง 90,000,000 บาท


นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องร้องขอให้ ปปช.ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไปว่า การยื่นบัญชีที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวซึ่งเป็นของคู่สมรสของนายสิระนั้น เป็นไปโดยความถูกต้องครบถ้วนตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ2561 มาตรา 114 ประกอบมาตรา 105 และมาตรา 110 หรือไม่


นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรร้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบต่อไปโดยในวันที่ 27 พ.ย.2562 เวลาประมาณ 9.00 น.จะส่งเรื่องร้องไปทางไปรษณีย์ EMS ณ ที่ทำการสภาผู้แทนราษฎ

 

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: