ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

โดนแขวน!ศาลฎีกาคดีเลือกตั้ง สั่งกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราว


โดนแขวน!ศาลฎีกาคดีเลือกตั้ง สั่งกรุงศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราว


   ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ศาลนัดฟังคำสั่งในคดีหมายเลขดำ ลต(สส)585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน จากกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ซึ่ง กกต.เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ให้ เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง


   โดยผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องเดินทางมาศาล โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องแล้ว มีคำสั่งรับคำร้องและบัญชีระบุพยานของผู้ร้องไว้พิจารณา ให้ตรวจพยานหลักฐานวันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00 น.


   ศาลได้มีหมายแจ้งคำสั่งวันนัด และส่งสำเนาคำร้องเอกสารประกอบคำร้องและบัญชีระบุพยานของผู้ร้องให้แก่ผู้คัดค้าน โดยการส่งถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่ สามารถทำได้ให้ปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้คัดค้านและให้มีผลใช้ใช้ได้ทันที โดยให้ผู้คัดค้านยื่นหนังสือคำคัดค้านเอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จึงให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 133, 138 วรรคสาม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: