ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ต้องบังคับ!เตรียมหักเงินเดือนสว.5หมื่น สู้โควิด


ต้องบังคับ!เตรียมหักเงินเดือนสว.5หมื่น สู้โควิด


   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ทำหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทุกคน ระบุว่า ตามที่เกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ เพื่อให้ ส.ว.มีบทบาทและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าวของประเทศ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ประชุมหารือร่วมกับ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) มีความเห็นว่า ส.ว.ทุกคนควรมีบทบาทร่วมกันในนามวุฒิสภา เพื่อหาหนทางช่วยคลี่คลายแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยจะขอความร่วมมือจาก ส.ว.ทุกคนร่วมกันบริจาคเงินขั้นต่ำคนละ 50,000 บาท เพื่อเป็น กองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในนามวุฒิสภา โดยจะหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประจำเดือน เม.ย.63 ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับเงินบริจาคจะตั้งคณะทำงานพิจารณารายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป โดยมอบให้เลขาธิการวุฒิสภาชี้แจงรายละเอียดกับประธานกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ เพื่อแจ้ง ให้ ส.ว.แต่ละคณะกรรมาธิการทราบต่อไป


   สำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นั้น ประธานวุฒิสภามีเงินเดือน 74,420 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท รวม 119,920 บาท รองประธานวุฒิสภา มี เงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท สมาชิกวุฒิสภา มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท ทั้งนี้ ส.ว.แต่ละคนยังมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวได้ 1 คน ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน และผู้ช่วย ส.ว.5 คน โดยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวมีเงินเดือน เดือนละ 24,000 บาท ผู้ชำนาญการประจำตัวมีเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท และผู้ช่วย ส.ว.มีเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท


   ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเงินเดือน 75,590 บาท เงินเพิ่ม 50,000 บาท รวม 125,590 บาท รองประธานสภาฯ มีเงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท รวม 115,740 บาท ส.ส.มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท ทั้งนี้ ส.ส.แต่ละคนสามารถมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วย ส.ส.ได้เท่ากับ ส.ว.คือ 8 คน โดยได้อัตราเงินเดือนเท่ากับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยของฝั่ง ส.ว.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: