ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินอดีต 3 ส.ส.อนาคตใหม่


คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. 3 ราย ได้แก่


1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล


2.นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ


3.นายสุรชัย ศรีสารคาม


ทั้ง 3 คน เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน


 


นายปิยบุตร แสงกนกกุล แจ้งกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายปิยะบุตรและ ดร.เออเชนี เมรีโอ คู่สมรส ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ระบุว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง เป็นเงินเดือนส.ส. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ค่ารายงานการวิจัย งานเขียนหนังสือ บทความ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตให้ตีพิมพ์งานเขียน รวมรายได้ของผู้ยื่น 1,251,639 บาท ของคู่สมรส 637,132 บาท


 


ทั้งนี้ นายปิยบุตร ยังได้เขียนหมายเหตุไว้ด้วยว่า กรณีคู่สมรสคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลยูโร และดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563(อัตราซื้อเฉลี่ย) โดยมีรายได้ประจำเป็นค่าผ่อนบ้าน ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าเช่ารถยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าบริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่ รวมรายจ่ายของผู้ยื่น 992,943 บาท ของคู่สมรส 555,880 บาท


 


สำหรับรายการทรัพย์สิน ได้ระบุว่ามีทรัพย์สินรวม 9,916,605 บาท เป็นทรัพย์สินของนายปิยบุตรเอง 6,626,894 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 3,289,710 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น เงินฝาก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป) อาทิ นาฬิกา แหวนแต่งงาน ทั้งของตนเองและของคู่สมรส เชลโล ลู่วิ่งออกกำลังกาย โทรทัศน์และเครื่องเล่นพร้อมลำโพง คอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน ตู้หนังสือ หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(2,650 เล่ม)


 


มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,891,893 บาท ระบุว่าเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และหนี้สินที่มีหลักฐาน เป็นหนังสือ ดังนั้นจึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,024,712 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับครั้งเข้ารับตำแหน่งที่นายปิยะบุตร แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 7,674,621 บาท พบว่านายปิยะบุตรและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากขึ้น 350,091 บาท


 


น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง เป็นเงินเดือนส.ส.(เข้ารับตำแหน่ง-พ้นตำแหน่ง) 1,022,040 บาท มีรายได้จากเงินปันผล 213,192 บาท รวมรายได้ 1,235,232 บาท และยังระบุว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร 240,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 600,000 บาท รวมรายจ่าย 1,200,000 บาท นอกจากนี้ ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินโดยระบุว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 26,517,098 บาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: