ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กมธ.กฎหมายฯ เลือก 'สิระ' นั่งประธานแทน 'ปิยบุตร'เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา(24มิ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รัฐสภา มีวาระเลือกประธาน กมธ.เนื่องจากคณะกมธ.มีการเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการเลือกตำแหน่งประธาน แทนนายปิยบุตร แสงกนกกุล  โดยนายสุทัศน์ เงินหมื่น ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว ได้เสนอชื่อนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานแทนนายปิยบุตร ซึ่งกมธ.ได้ยกมือรับรองทั้งหมด และไม่มีใครเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม นายสิระจึงได้เป็นประธานกมธ.

  นายสิระกล่าวว่า ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่กรรมาธิการชุดนี้มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก การทำงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ เป็นที่พึ่งของประชาชน วันนี้เมื่อตนมาทำหน้าที่ประธานแทนนายปิยบุตร ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยยึดแบบอย่างการทำงานจากท่านประธานปิยบุตร และท่านสุทัศน์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี  ซึ่งจะไม่มีการแบ่งฝ่ายค้านและรัฐบาลในกรรมาธิการจะมีเพียงแค่ฝ่ายประชาชนและประเทศชาติเท่านั้น


 นอกจากนี้ หๆดที่ประชุมยังเห็นชอบให้ตั้งนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ , นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ และนายสิงหภณ ดีนาง เป็นกรรมาธิการแทนนายปิยบุตร, น.ส.พรรณิการ์ วานิช และนายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเลือกนายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกมธ. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง, นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เป็นรองประธานคนที่สอง, นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นรองประธานคนที่สาม, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ เป็นรองประธานคนที่สี่ และนายคมเดช ไชยศิวามล เป็นรองประธานคนที่ห้า ในส่วนของโฆษกกมธ. ยังเป็นนายรังสิมันต์ โรม เช่นเดิม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: