ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ประธานสภาเรียกฝ่ายการเมืองหารือ เปิดประชุมแก้ปัญหาประเทศ


ประธานสภาเรียกฝ่ายการเมืองหารือ เปิดประชุมแก้ปัญหาประเทศ


       เมื่อช่วงสายวันนี้ (19ต.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เรียก หัวหน้าพรรคการเมือง ตัวแทน ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล รวมถึง ฝ่ายคณะรัฐมนตรี อาทิ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปฝ่ายรัฐบาล นายสุทิน คลังแสง ส.ส.เพื่อไทย นายพิจารณ์ เชาวพัฒนพงศ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมทั้งหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงเลขาธิการพรรค เพื่อหารือ ถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เป็นการเร่งด้วย ก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญปกติ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรประชุมหาทางออกให้กับบ้านเมือง จากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น


   โดยนายชวน ได้วางแนวทางในการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาวิสามัญ ไว้ 2 แนวทาง คือ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมขึ้น ตามมาตรา 122 วรรค3 และ วรรค4 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากตกลงตามแนวทางนี้ก็จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. ตราพระราชกฤษฎี โดยประธานรัฐสภาจะมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เปิดการประชุมโดยด่วน


   สำหรับแนวทางที่ 2 ให้ ส.ส. และ ส.ว. เข้าชื่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขอให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูล เพื่อให้มีพระบรมราชโองการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ตามมาตรา 123 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี ส.ส. 488 คน ส.ว.245 คน รวม สมาขิกรัฐสภา 733คน ต้องใช้เสียงสมาชิกเข้าชื่อ 245 คน ขึ้นไป จึงจะสามารถขอเปิดประชุมตามแนวทางนี้ได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: