ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เสร็จ เม.ย.2554     นางพัลลภา เรืองรอง กกพ. เปิดเผยว่า การศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้ารอบใหม่ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2554 โดยโครงสร้างใหม่จะเรียกว่า WPPM (Wholesale Power Purchase Mechanism) มีความโปร่งใสเป็นธรรม การสั่งผลิตไฟฟ้าจะมีการแยกตามกิจการ เช่น การผลิตโดยโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.),ไอพีพี, เอสพีพี, วีเอสพีพี ซึ่งจะคำนึงถึงประสิทธิภาพการผลิตต้นทุนที่ชัดเจน ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการประกันรายได้เหมือนกับโครสร้างค่าไฟฟ้าปัจจุบัน ที่จะมีการรับประกันผลตอบแทนการดำเนินการของ 3 การไฟฟ้า โดยโครงสร้างใหม่นั้น ศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาต่างประเทศ     ส่วนค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบให้ บมจ. ปตท.ลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวม 39,600 ล้านบาท ในส่วนนี้ กกพ. เห็นว่าจะยังไม่นำมาคำนวณเพิ่มในส่วนค่าผ่านท่ออัตราปัจจุบัน ที่ 21 บาทต่อล้านบีทียูแต่อย่างใด โดยจะนำไปคำนวณในรอบใหม่ 5 ปีข้างหน้า เพราะเห็นว่าเป็นอัตราที่ยังไม่สูงมากนัก และโครงสร้างค่าผ่านท่อปัจจุบัน ได้มีการคำนวณรวมในส่วนของโครงการท่อก๊าซฯ เส้นที่ 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างไว้แล้ว โดยปรับเพิ่มจากอัตรา 19 บาท เป็น 21 บาทต่อล้านบีทียู อย่างไรก็ตาม ผลของการขยายท่อก๊าซดังกล่าว ทำให้ ปตท.ต้องลงทุนเพิ่มจาก 165,000 ล้านบาท เป็น 199,000 ล้านบาท     ด้านนายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ กกพ. กล่าวว่า การที่รัฐบาลตรึงค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร (เอฟที)ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ กฟผ. เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยคาดว่า จะทำให้ กฟผ. เหลือเงินที่จะต้องรับภาระจากการตรึงค่าเอฟที ประมาณ 5,900 ล้านบาท จากก่อนการตรึงค่าเอฟที รับภาระอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท และคาดว่า ในเดือนสิงหาคม การรับภาระจะลดลงมาอยู่ที่ 9,000 ล้านบาท     ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เปิดตัวโครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานผ่านระบบ E-learning เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านพลังงานและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน โดยคาดว่าในปี 2554 จะมีผู้ลงทะเบียนเรียนถึง 10,000 คน

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: