ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สธ.เล็งขยายอายุห้ามสูบบุหรี่จาก18ปีเป็น20ปี     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมยาสูบเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ขยายกรอบอายุของผู้ที่ห้ามบริโภคยาสูบจากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าต่างๆ ห้ามขายบุหรี่ให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะแก้ไขใหม่เป็นห้ามขายบุหรี่ให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยหวังจะลดจำนวนผู้สูบหน้าใหม่ ที่เดิมประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่รวมร้อยละ 20 ซึ่งเชื่อว่าการขยายกรอบอายุการจำกัดการบริโภคยาสูบนี้จะช่วยให้จำนวนผู้สูบบุหรี่เหลือเพียงร้อยละ 10 ได้ภายใน 5 ปี ทั้งนี้คาดว่ากฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังได้ในปี 2555 นอกจากนี้ยังจะเสนอให้เพิ่มคำนิยามการขาย ที่ห้ามไว้ในกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุมการแจก แลก แถมด้วย รวมถึงการโฆษณาที่ห้ามจะขยายรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดทุกชนิด     นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า จะแก้กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องบุหรี่ปลอดไฟไหม้ บังคับให้บริษัทบุหรี่ทั้งหมด ทั้งผลิตและนำเข้าต่อไปต้องผลิตแต่บุหรี่ที่ดับได้เองอัตโนมัติเมื่อไม่สูบ เพื่อลดจำนวนควันบุหรี่เช่นเดียวกับที่ใช้กันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเรีย ฟิลแลนด์ และสหภาพยุโรปอีกกว่า 20 ประเทศ นอกจากนี้จะกำหนดห้ามเติมสารปรุงแต่งและโฆษณาบุหรี่ว่ามีส่วนประกอบที่มีผลดีต่อสุขภาพและความงามโดยเด็ดขาดกลับไป ด้านบน

Thaiza update: