ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ดุสิตโพลเผยคนกังวลเลือกตั้งรุนแรง-ซื้อเสียง

ผลสำรวจดุสิตโพลล์ พบประชาชนกังวลเรื่องการทุจริตเลือกตั้งมากที่สุด และเห็นว่าการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.ยังคงมีการกล่าวหา ใส่ร้ายโจมตีคู่แข่ง เพื่อเรียกคะแนนความนิยม


     สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 2,219 คนจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2554 เรื่องความกังวล ความหนักใจของประชาชนกับการเลือกตั้ง ส.ส.พบว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลและหนักใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มากที่สุด คือเรื่องการทุจริตเลือกตั้ง การซื้อเสียง รองลงมาคือการใช้ความรุนแรง ใส่ร้ายป้ายสีโจมตีคู่แข่ง / การกลัวจะไม่ได้ ส.ส.ที่ดี / ความกังวลเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางของภาครัฐ และความกังวลว่าไม่รู้จะเลือกใคร ตัดสินใจไม่ได้ ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนที่ได้ทำการสำรวจส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.18 เห็นว่า ยังคงมีการกล่าวหา ใส่ร้ายโจมตีคู่แข่ง เพื่อเรียกคะแนนความนิยม

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: