ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สถิติพระภิกษุ-สามเณรมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมปี55ลดลง

สำนักงานพระพุทธศาสนาฯเผยยอดร้องเรียนพระภิกษุ-สามเณรมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมปี2555ลดลง
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย ในรอบปีงบประมาณ 2555 พบว่า บิณฑบาตขาดความสำรวม มีร้องเรียนเข้ามา 227 รูป,เข้าร่วมงานโดยไม่ได้รับนิมนต์ เร่ร่อนไม่สังกัด 7 รูป,ปักกลดตามย่านชุมชน พักค้างแรมตามบ้าน ดื่มสุรา 19 รูป,เรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต 51 รูป,ปลอมบวช 18 รูป ซึ่งรวมสถิติพระสงฆ์สามเณรที่มีอาการไม่สมควรแก่สมณวิสัย จำนวน 322 รูป โดยพบสถิติปัญหาสูงสุด คือ ช่วงเดือนม.ค. - ก.พ. 2555 รวม 143 รูป เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่พุทธศาสนิกชนทำบุญมากที่สุด

สำหรับมาตรการการดำเนินการแก้ไขปัญหาพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควรนั้น พศ.และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ถวายคำแนะนำ 86 รูป,เจ้าคณะผู้ปกครองภาคทัณฑ์และสั่งให้กลับสังกัด 112 รูป,เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ดำเนินการให้ลาสิกขา 106 รูป,ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย กรณีปลอมบวชและเข้าเมืองผิดกฎหมาย 18 รูป สำหรับสังกัดพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควร พบว่า ในเขตกรุงเทพมหานคร 74 รูป สังกัดวัดในส่วนภูมิภาค 230 รูป สังกัดวัดในต่างประเทศ 18 รูป

"เมื่อเทียบสถิติปีที่ผ่านมาการกระทำผิดของพระสงฆ์ สามเณร ถือว่า ลดลง เพราะพศ.มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผมก็กำลังผลักดันร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ....ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เพื่อขับเคลื่อนการดูแล คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เข้มข้นยิ่งขึ้น และจะมีโทษทางอาญา กับพระภิกษุ สามเณร ที่กระทำความผิดเพิ่มขึ้นด้วย ก็จะทำให้เกิดระบบต่อการดูแลพระพุทธศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่านี้"นายนพรัตน์กล่าว

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: