ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กปภ. Kick off ปลุกพลังประชาชนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด

กปภ. Kick off ปลุกพลังประชาชนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด


 


นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งในปีนี้นับว่ารุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในหลายพื้นที่ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

     ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยแล้งใกล้ตัว ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และเป็นการปลุกพลังความร่วมมือกันประหยัดน้ำเพื่อช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้ กปภ.จึงได้จัดกิจกรรม “เดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ” ขึ้น

     ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประหยัดน้ำจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย สำหรับกิจกรรมเดินรณรงค์ดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศในทุกพื้นที่บริการของ กปภ. ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.


    โดยจะมีการเดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักของแต่ละจังหวัด พร้อมแจกเอกสาร และแผ่นพับเกี่ยวกับแนวทางการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ๆ แต่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแนะนำการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านมิให้รั่วไหลด้วย

     รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกระตุ้นประชาชนให้รู้รักษาทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเห็นคุณค่าของน้ำประปาและร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตลอดไป ข่าววันนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: