ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ โชว์ขับยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ของเด็กอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายกฯ โชว์ขับยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ของเด็กอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  หรือ อีอีซี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานจากนักเรียน และสถานศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยเฉพาะ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้นำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน ประดิษฐ์ขึ้นมาจัดแสดง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ทดลองขับขี่ภายในตึกสันติไมตรี พร้อมกล่าวชื่นชมความสามารถ ระบุ เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็น คือยานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นฝีมือของคนไทย  และแม้จะเป็นรถต้นแบบแต่ก็ขอให้พัฒนาต่อไปในอนาคต

     นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชม บูธการจัดแสดง หุ่นยนต์ ที่พัฒนาขีดความสามารถมากขึ้นโดยเด็กไทย จึงสั่งการให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุหลักสูตร ที่เกี่ยวกับวิทยาสตร์ และการจัดทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับประถม เพื่อ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ และมีโอกาสเลือก ตามความสนใจ เพื่อเตรียมการในอนาคตให้เยาวชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการและอยากให้สื่อมวลชนเผยแพร่ว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้าง 

     จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมย้ำว่า รัฐบาลนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กรุ่นใหม่ ทุกอย่างทำไว้ให้ แต่ต้องนำไปขยายและทำให้เกิดความเชื่อมโยงในพื้นที่ให้ได้ 

  ด้านพลเอกสุรเชษฐ์ ระบุว่า การศึกษาในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำเป็นแผนการศึกษาทุกระดับ ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ โดยเน้นมิติด้านเศรษฐกิจ ที่จะต้องทำงานอย่างบูรณาการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ สำนักงานสถิติ เพื่อที่จะสำรวจความต้องการของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน การศึกษาในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจขึ้น เช่นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่นายกฯ เดินทางไปเยี่ยมชมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะมีการทบทวนความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดเวลา เพื่อผลิตคนให้เป็นไปตามความต้องการอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าแนวทางรัฐบาลนี้ จะสนับสนุน การศึกษา และพัฒนากำลังคน ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในพื้นที่อีอีซี และในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่

     ขณะที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เตรียมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ประกอบด้วย เทคโนโลยี หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกมส์และแอนนิเมชั่น  อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ และเทคโนโลยีการบินอวกาศ ให้กับเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนในพื้นที่อีอีซี เข้าเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น อาร์ท เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง โดยค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเปิดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 92 ครั้ง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 25 พ.ย.60-10 ธ.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา และวันที่ 16 ธ.ค. 60 -21 ม.ค.61 ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 27 ม.ค. 61 -27 ม.ค. 61 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอบรมเข้มข้น สำหรับครู ในวันที่ 18 ก.พ. 61 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี หากเยาวชนและครูสนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ www.eeco.or.th หรือโทร 02-1056524

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: