ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สธ. เคาะ10 ตำรับยาหมอพื้นบ้าน มี ‘ กัญชา-กระท่อม ’ เป็นส่วนผสมคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และ กระท่อม ผ่านแล้ว 10 ตำรับยาไทยที่ผสมกัญชา จากทั้งหมด 59 ตำรับ ทั่วประเทศ โดยเตรียมพิจารณาเพิ่มเติม 12 มิ.ย.นี้

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ที่ประชุมคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และ กระท่อม และการใช้ยาแผนไทย ที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสม อยู่ในหน่วยบริการสาธารณสุข ของรัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา

ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ รับรองตำรับยาปรุง เฉพาะ รายที่มีกัญชาปรุงผสมของหมอพื้นบ้านแล้ว 10 ตำรับ จากทั้งหมด 59 ตำรับทั่วประเทศ โดยในล๊อตแรกมีการพิจารณา 15 ตำรับ และมี 10 ตำรับที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 5 ข้อคือ

1. เป็นตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา และต้องมีสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด

2. มีแหล่งความรู้ที่อ้างอิงหรือมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตั้งสูตรตำรับและกรรมวิธีการปรุงยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรืออื่นๆ

3. มีประสบการณ์ในการใช้ตำรับยาผสมกัญชา มีหลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

4. ควรพิจารณาตัวยาสมุนไพรที่เป็นวัตถุอันตรายตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ อย.

5. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

ส่วนอีก 44 ตำรับที่เหลือจะมีการประชุมพิจารณาเพิ่มเติมในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ ซึ่งเบื้องต้นในส่วนตำรับยาที่ผ่านการรับรอง จะต้องเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณาด้วย และเมื่อผ่านแล้ว หมอพื้นบ้านจะสามารถนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของตนได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ในจำนวนตำรับยาที่ผ่านการพิจารณานั้น ไม่มีตำรับใดที่พูดถึงการรักษาโรคมะเร็งโดยตรง เพราะทางการแพทย์แผนไทย มะเร็ง เรียกว่า น้ำเหลืองเสีย กับ ฝี ซึ่งมีสมุนไพรหลายตัวที่ช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งในลักษณะของน้ำเหลืองเสียดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: