ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงรับการผ่าตัดพระโรคต่อมไทรอยด์     แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ได้เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพื่อรับการรักษาพระโรคต่อมไทรอยด์     คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์เมื่อวัน ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2553 ผลการผ่าตัดเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ทรงฟื้นพระองค์ได้ดีเป็นปรกติจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง 9 ตุลาคม พ.ศ.2553กลับไป ด้านบน

Thaiza update: